top of page

HISTORIEK

In 1892 werd door enkele kunstzinnige gentenaars de "Union des Employés" (van de Société Générale) opgericht, onder de titel "Utilité - Art - Agrément". De organisatie van meerdere liefdadigheidsfeesten gaf naam en faam aan de vereniging, en een groeiend succes.

Haar toneelafdeling richtte haar activiteiten uitsluitend naar het franstalig toneel, en nam de naam aan van "La Ruche".

La Ruche speelde komedies, drama's en kluchten in Gent en in meerdere vlaamse steden. De eerste wereldoorlog ontnam de kring van zijn jong talent, maar zijn activiteit hernam en de kring kreeg in 1922, dertig jaar na zijn oprichting, de titel van "Cercle Royal" (Koninklijke Kring).

La Ruche is het oudste toneelgezelschap van België, en is lid van de vzw FNCD (Fédération Nationale des Compagnies Dramatiques).

In 1940 werden haar aktiviteiten voor een tweede maal onderbroken tot in december 1944.

Onder het verlichte voorzitterschap van Gaston Verbessem, werd La Ruche snel als één van de betere gezelschappen beschouwd, met uitstekende spelers waarvan meerdere laureaten van de toneelschool of van de  Lissagorsky-studio. Wanneer La Ruche deelnam aan de Trophée Royal van de FNCD, eindigde ze steeds bij de vier eerste finalisten.

Door de krantenknipsels te doorbladeren van de jaren 1947- '48, uit de "Flandre Libérale", uit de "La Métropole", uit de "Pourquoi Pas", maar ook uit de "Vooruit", herleven we de opvoering gegeven door La Ruche voor haar vijftigste verjaardag. Het was "Le légataire Universel" van J.F. Regnard. Ter gelegenheid van de Trophée Royal van 1948 in Charleroi, werd La Ruche tweede achter "Le Gardenia" uit Antwerpen, en een recensent meldde dat de gentenaars de meeste punten behaalden voor de dictie, meer dan de brusselaars en dan de walen !

Onder het voorzitterschap van Victor Vande Putte, van 1981 tot 1993, beschikte La Ruche over een twintigtal spelers. Een aantal van hen speelden er sinds 50 jaar !

In 1997, stelde La Ruche zich opnieuw kandidaat voor de Trophée Royal en ze was één van de vier geselecteerde gezelschappen uit de 25 ingeschreven deelnemers.

In die tijd werd veel boulevardtoneel gespeeld. In1975 was Mijnheer Grédy aanwezig in de zaal voor zijn stuk "Quarante Carats" (van Barillet & Grédy). Na de voorstelling werd een drink gegeven met de acteurs en met Mr Grédy.

Maar het gezelschap speelt ook ernstige stukken zoals "La Répétition ou l'Amour puni" van Jean Anouihl.

De voorstellingen vinden plaats in de KNS (Koninklijke Nederlandse Schouwburg), waar ze ons de zaal lenen op maandag avond, dag waarop ze geen voorstellingen hebben. La Ruche mag eveneens hun decors ontlenen, en professionele machinisten helpen mee. We spelen drie stukken per seizoen, telkens maar voor één voorstelling; maar de 600 plaatsen van de KNS waren steeds bezet. Bij de grondige renovatie van de zaal vanaf 1987, speelde La Ruche in de theaterzaal van de Vooruit.

Sinds Victor Vande Putte met pensioen ging, werd de voorzitterschap verzekerd door Agathe Verstraete (1930-2018) die sinds 40 jaar in het gezelschap speelde. Later nam "Olympe" - Annie Vleurinck deze fakkel over.

Vandaag worden de voorstellingen van La Ruche gegeven in het "Auditorium 61" van de CRAL (Cercle Artistique et Littéraire). We stellen vast dat het in diezelfde kring was dat de jonge Gaston Verbessem in het begin van de 20e eeuw zijn debuut maakte als acteur.

Heden ten dage tracht de "Cercle Royal Dramatique La Ruche" de fakkel over te dragen door zich in te spannen om steeds een kwalitatief franstalig theater te brengen voor zijn publiek. Het repertoire is aktueler geworden. Noteren we de stukken van Cooney, en "La salle des profs" van Liliane Wouters, "Indépendance" van Lee Blessing, meerdere stukken van Loleh Bellon, die van Robert Lamoureux, of van Laurent Ruquier, enz.

Maar de enthousiasme van de acteurs blijft ongeschonden, zelfs indien het soms lastig is om naar een repetitie te komen na een lange werkdag. En voornamelijk de prachtige solidariteit achter de schermen, waar elkeen zijn ego opzij zet ten gunste van het gezamelijk succes door te helpen, te ondersteunen, de stress te delen en uiteindelijk het applaus te oogsten.

Vroegere spelers hebben ons verlaten, maar de jongeren die zijn aanmelden blijven talrijk.

Het voorzitterschap van La Ruche wordt heden verzekerd door Anne Bracke.

 

 

Het huidig comité :

 

Voorzitster:               Anne Bracke

Penningmeester:      Thierry Mullens

Leden:                      Michel Quenon, Brigitte Vanderhaeghen, Jacques Peckstadt & Catherine Tytgadt

Erelid:                       Bobby Callebaut

bottom of page